Når flere sanser svikter
Om kurset
Kursinnhold:
- Grunnleggende om sansefunksjoner og sanseintegrasjon
- Konsekvenser av nedsettelse av sansefunksjoner
- Tilrettelegging for aktiviteter og deltakelse

Kursprogram
Onsdag 24.04.
09.00 – 09.10: Velkommen
09.10 – 11.00: Om vårt sanseapparat
11.00 – 12.00: Praktisk øvelse
12.00 – 13.00: Lunsj
13.00 – 16.00: Lukt, smak, taktil- og tidssans

Torsdag 25.04.
08.30 – 08.45: Velkommen tilbake
08.45 – 12.00: Syn, hørsel, proprioseptiv- og vestibulærsans
12.00 -13.00 Lunsj
13.00 -14.00: Reflekjonsrunde
14.00 – 15.00: Avslutning

Pauser legges inn underveis.

Hvem passer kurset for?
Fagpersoner som i sitt arbeid møter barn og voksne som har nedsettelse i flere sansefunksjoner eller vansker med sanseintegrasjon

Kursholdere fra Signo kompetansesenter:
Lynn Skei. Lynn er psykologspesialist og nevropsykolog med bred erfaring i utredning og rådgivning av personer med hørselshemning og ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap og medfødt og ervervet døvblindhet.
Romy Prochnow. Romy er rådgiver og utdannet "inclusive education"- pedagog fra Tyskland med fordypning i kunstterapi og psykomotorikk.

Kursavgift
1100 kr, som inkluderer enkel lunsj.

Overnatting
Hotellrom til redusert pris, kr.1050 for enlkeltrom inkludert frokost, kan bestilles på Hotel Klubben i Tønsberg. Kursdeltakere som ønsker hotellrom, må bestille og betale selv ved å ringe 33 35 97 00 eller skrive e-post til: Anita.Nordby@choice.no Oppgi referansenummer: 102385
 
Transport
Signo kompetansesenter ordner med skyss fra Hotel Klubben. Nedre Langgate 49 i Tønsberg, onsdag- og torsdag- morgen og tilbake til Tønsberg, begge dager etter kursets slutt. Kursdeltakere som ikke bor på hotellet, kan også benytte seg av dette transporttilbudet. Transporttilbudet har en egenandel på kr 100 for strekningen Tønsberg- Andebu en vei (tur retur kr 200. Transport begge dagene kr 400).
Kryss av for skyssbehov på påmeldingsskjemaet. Egenandel faktureres med kursavgift.

Kontaktperson
Spørsmål kan rettes til: Magda Rose Ceeberg på mobilnr: 926 48178 eller epost: magda.rose.ceeberg@signo.no

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
09.04.2019

Kurssted
Signo skole- og kompetansesenter
Molandveien 29 (skolen)
3158 Andebu

Tidspunkt
Fra : 24.04.2019
Til : 25.04.2019
09:00-15:00

Pris
1100,00

Tilgjengelige plasser
Ja


Filer/nedlasting