Musikk og kunst- muligheter i kommunikasjon, samspill og relasjonsbygging
Om kurset
Kurset har som mål:
- å inspirere til å ta i bruk kunst og musikk både i planlagte samlinger eller prosjekt, og som en del av den daglige samhandlingen og relasjonsbyggingen.
- å vise at kunst- og musikkaktiviteter kan tilpasses personer med ulike utfordringer knyttet til funksjonsnedsettelser, sansetap og sanseforstyrrelser eller døvblindhet i alle lvsfaser og på alle arenaer.
- å kombinere faglig innhold med workshops og praktiske øvelser, slik at deltakerne får erfaring med hvordan man kan bruke et mangfold av sanser i den kreative tilnærmingen.
- å vise hvordan kunstt og musikk kan være viktig og nyttig i utvikling av en god relasjon til brukerne uten at aktivitetene blir begrensede og rutinepregede.
Kreativt samspill vokser i spennet mellom imitasjon og improvisasjon. Vekst skjer når man veksler mellom det trygge og det ukjente. Kurset vil vektlegge hvordan man kan støtte det kreative samspillet med utgangspunkt i brukerens egne interesser og muligheter og på den måten fremme betingelsene for utvikling og samhandling.

Kursprogram
Kursprogram for 2. og 3. april er satt inn i informasjonsboksen til høyre. På mobiltelefon ligger informasjonsboksen helt til slutt på siden.

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for ansatte i barnehager og skoler, PPT og annen rådgivningstjeneste og for ansatte i avlastning og andre arenaer.
Foreldre og nærpersoner er også velkomne!

Kurset egner seg godt som en oppfølging for de som har deltatt på kurset "Praktisk estetiske fag og kommunikasjon", men tidligere deltakelse er ikke en forutsetning.

Kursavgift

1100 kr, som inkluderer enkel lunsj.

Overnatting
Hotellrom til redusert pris, kr. 1050 for enlkeltrom inkludert frokost, kan bestilles på Hotel Klubben i Tønsberg. Kursdeltakere som ønsker hotellrom, må bestille og betale selv ved å ringe 33 35 97 00 eller skrive e-post til: Anita.Nordby@choice.no Oppgi referansenummer:102384
 
Transport
Signo kompetansesenter ordner med skyss fra Hotel Klubben, Nedre Langgate 49 i Tønsberg, tirsdag- og onsdag morgen og tilbake til Tønsberg, begge dager etter kursets slutt. Kursdeltakere som ikke bor på hotellet, kan også benytte seg av dette transporttilbudet. Transporttilbudet har en egenandel på kr 100 for strekningen Tønsberg- Andebu en vei (tur retur kr 200. Transport begge dagene kr 400).
Kryss av for skyssbehov på påmeldingsskjemaet. Egenandel faktureres med kursavgift.

Kurskontakt
Spørsmål kan rettes til: Magda Rose Ceeberg. Mobilnr.: 926 48178 eller e-post: magda.rose.ceeberg@signo.noPåmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
19.03.2019

Kurssted
Signo skole- og kompetansesenter
Molandveien 29 (skolen)
3158 Andebu

Tidspunkt
Fra : 02.04.2019
Til : 03.04.2019
09:00-15:00

Pris
1100,00

Tilgjengelige plasser
Ja


Filer/nedlasting