Downs syndrom og hørselsnedsettelse, kommunikasjon og språk
Om kurset
Mange barn og unge med Downs syndrom har hørselsnedsettelse av ulik grad. Hørselsnedsettelsen kan værer fra mild og moderat til alvorlig.
I kurset belyser fagpersoner og familiemedlemmer hvordan man best kan tilrettelegge for en god kommunikasjons- og språkutvikling i barnehage og skole
21.mars er Verdensdagen for Downs Syndrom. Dette fagkurset for foreldre og fagpersoner, er en del av markeringen av dagen i Stiftelsen Signo.

Kursprogram
Kl. 08.30-09.00: Registrering

Kl. 09.00-09.10: Velkommen
Aud Bergerud, direktør, Signo skole- og kompetansesenter

Kl. 09.10-10.10: Erfaringer og valg sett fra et foreldrepespektiv
Linn Ramse Østbøll

Kl. 10.20-11.00: Downs syndrom -hørsel, hørselsnedsettelse og hørselsvansker
Ragnhild Dalheim, seniorrådgiver Signo kompetansesenter

Kl. 11.15-12.00: Språkutvikling, lek og læring
Sigrun Slettner, seniorrådgiver, Signo kompetansesenter

Kl: 12.40-14.00: Hva hvordan og hvorfor? Tilpsdning og tilrettelegging for elever med Downs syndrom med eksempler fra Signo kompetansesenter
Cecilie Horgen, koordinator for deltidsopplæringen, Signo kompetansesenter

Med forbehold om endringer i programmet
Kursprogrammet er også satt inn i informasjonsboksen på denne siden.

Hvem passer kurset for?
Fagpersoner i barnehager og skoler, PPT, helsestasjoner og annen rådgivningstjeneste.
Foreldre og nærpersoner.

Kursavgift
Kursavgiften er kr. 600. Dette inkluderer kaffe, te og enkel lunsj.
Kurset er gratis for foreldre og nærpersoner.

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
04.03.2019

Kurssted
Signo skole- og kompetansesenter
Molandveien 29 (skolen)
3158 Andebu

Tidspunkt
21.03.2019
08:30-14:00

Pris
600,00

Tilgjengelige plasser
Ja


Filer/nedlasting