Praktisk estetiske fag og kommunikasjon

Om kurset

Gjennom forelesninger og workshops ønsker vi å inspirere til å ta i bruk kunst og musikk i den daglige samhandlingen med barn, unge og voksne som har ulike utfordringer med språk, samspill og kommunikasjon. Det er lagt opp til variasjon mellom praktiske øvelser og forelesninger med faglig innhold. De praktiske øvelsene vil innebære en workshop i musikk der vi bruker stemme, pust, instrumenter og andre virkemidler.

I avdelingen for kunstterapi vil det være lagt opp til utforsking av kunst i kommunikasjon gjennom bruk av ulike materialer og teknikker.

Påmeldingsskjema nederst på siden


Kursprogram

Tirsdag 21.11
9:30-11:30 Bruk av praktisk-estetiske fag i utvikling av kommunikasjon og språk med hovedvekt på musikk

11:30–12:15 Lunsj

12:15-13:00 Kunstterapi og kommunikasjon

13:15-15:30 Workshop kunst / musikk

 

Onsdag 22.11

09:00-10:00 Praktisk- estetiske fag som arena for inkludering

10:15-11:30 Workshop kunst / musikk

11:30–12:15 Lunsj

12:15-13:15 Workshops fortsetter 

13:30–15:00 Fra workshop til praksis, erfaringsutveksling og tanker om hvordan det som ble gjort i workshopene kan integreres i hverdagen.


Målgruppe
Kurset er åpent for alle, og er rettet både mot fagpersoner og pårørende og andre som er interessert i temaet. Det kreves ingen ferdigheter eller forkunnskaper om praktisk-estetiske fag for å delta, men kurset vil også ha temaer som er relevante for fagpersoner innen disse områdene, som musikkterapeuter, og faglærere i praktisk-estetiske fag.


Om kursholderne

Ragnhild Dalheim, seniorrådgiver Signo kompetansesenter, er musikkpedagog med fordypning i barns tidlige musikalske utvikling. Hun er også utdannet audiopedagog og har skrevet masteroppgave om hvordan musikkaktiviteter påvirker interaksjon med barn som har hørselshemning og andre funksjonshemninger. Ragnhild er opptatt av at musikkaktiviteter er en naturlig ingrediens i normalt samspill mellom voksne og barn, og vil gjennom teori og praktiske øvelser gi eksempler på hvordan musikkaktiviteter kan inkluderes i et kommunikasjonsfremmende miljø.

Romy Prochnow, rådgiver Signo kompetansesenter, er helhetspedagog med utdanning fra Tyskland. Hun har fordypning i kunstterapi, og har erfaring med å integrere skapende kunst i kommunikasjon med barn og unge med og uten funksjonshemning.


Pris

1100 kroner som inkluderer enkel lunsj
 
Overnatting
Hotellrom til redusert pris, kr. 990 for enlkeltrom inkludert frokost kan bestilles på Quality Hotel Klubben i Tønsberg. Kursdeltakere som ønsker hotellrom, må bestille og betale selv ved å ringe 33 35 97 00 eller skrive e-post til: Anita.Nordby@choice.no Oppgi referansenummer: 72548
 
Transport
Signo kompetansesenter ordner med skyss fra Quality Hotel Klubben Nedre Langgate 49 i Tønsberg tirsdag- og onsdag morgen og tilbake til Tønsberg begge dager etter kursets slutt. Også kursdeltakere som ikke bor på hotellet, kan benytte seg av dette transporttilbudet. Transporttilbudet har en egenandel på kr 100 for strekningen Tønsberg- Andebu en vei. (tur retur kr 200. Transport begge dagene kr 400) Kryss av for skyssbehov på påmeldingsskjemaet. Egenandel faktureres med kursavgift.

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
13.11.2017

Kurssted
Signo skole- og kompetansesenter, 3158 Andebu
Kurssenteret, Molandveien 37

Tidspunkt
Fra : 21.11.2017
Til : 22.11.2017
09:00-15:30

Pris
1100,00

Tilgjengelige plasser
Ja